JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

DRÁČKOVA DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA

Číslo výpravy: 
1.7.

ANOTACE:

Pomocí mnoha zajímavých úkolů poznáme další tajemství lesa a jeho obyvatel. Děti se seznámí prostřednictvím lesních skřítků se stromy a lesním ekosystémem. Získávají kladný vztah k živé přírodě. Hravou formou se učí rozeznávat listy, plody a základní druhy dřevin. Pozorují žilnatinu pod mikroskopem.

Děti z 1.třídy si uvědomí rozdíl mezi kopýtkem, tlapkou, ptačí nohou. Pracují s pojmy masožravec a býložravec, všežravec.

Výsledkem dvouhodinového pozorování lesa bude informační dráček – utřídění znalostí a jejich výtvarné zpracování. :

Cíle programu

1. Environmentální rozměr programu:

Žáci si uvědomují případy ohrožování lesních ekosystémů člověkem

2. Program vede žáka:

  • k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí
  • k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i jednotlivce
  • ke vnímání života jako nejvyšší hodnoty
  • k pochopení základních pojmů a znalostí v oblasti životního prostředí a ekologie.

3. Průřezová témata: environmentální výchova

4. tematické okruhy: Rozmanitost přírody

5. měřitelné cíle programu: poznání základních druhů stromů, žák rozezná listnaté od jehličnatých, popíše rozdíl. Ví, k čemu strom listy potřebuje.

Nové poznatky utřídí celá třída do poznávacího dráčka – téma Kdo bydlí v lese a jak to poznáme?

Pomůcky, které byste si měli vzít s sebou: Podložky na psaní – bloky sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, fotoaparáty, pokud máte.

POMŮCKY, které jsou k dispozici u nás: fotoaparáty 10 kusů, GPS 6 kusů

PROGRAM JE VHODNÝ KE KOMBINACI S JINÝM PROGRAMEM- KONĚ+