JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

EKOLOGICKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

S VOLITELNÝMI VÝPRAVAMI EVVO -  MAXI EVVO

Počet ekologických programů – bloků si volíte sami. Cena jednoho bloku je 80 Kč včetně všech materiálů, pomůcek a doprovodu lektorů EVVO. Rozsah 2-2,5 hodiny práce v terénu. Další 2 hodiny počítejte na zpracování  výsledků  pozorování – vytvoření portfolia, posteru, ppt. prezentace apod. K dispozici je 7 notebooků.

Toto je jedna z možností, jak využít naši nabídku naší EXPEDICE CHŘIBY. Je to ale varianta nejnáročnější na vaši přípravu. Přehled výprav najdete zde. Program lze doplnit relaxačním koňským programem.

Program Maxi EVVO je programem pro ty z vás, kteří si chcete program připravit sami. Část výprav můžete absolvovat s námi, část může být samoobslužná. Poskytneme vám pracovní listy, pomůcky i metodickou podporu. Za slovem MAXI se pro vás může skrývat tolik výprav kolik budete chtít, záleží jen na Vás. Cena každé výpravy s našimi lektory – každého bloku EVVO - je stanovena na 80,- Kč. Cena obsahuje přípravu, realizaci i vyhodnocení. Každá výprava má tři části: Informační, realizaci v terénu, vyhodnocení.

Samoobslužné programy 30,- Kč – cena obsahuje: pracovní listy, metodické materiály, pomůcky, pomoc s vytyčením trasy. 

Můžete využít všechny naše stezky a informační tabule.