JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

Expedice Chřiby-projekt EVVO - přiipravili jsme pro vás nové programy

Výpravy za poznáním

EXPEDICE CHŘIBY – PROJEKT EVVO POKRAČUJE Ve školním roce 2017-2018 jsme realizovali 10 škol v přírodě s ekologickým programem, celkem se projektu zúčastnilo 569 dětí prvního stupně základních škol. Pro školní rok 2018 -2019 jsme připravili opět kompletní ekologické pobyty „na klíč“ . Ty byly v loňském roce nejžádanější. 

JAKÉ JSOU NAŠE PROGRAMY? Jedinečné – originální: jako jedni z mála, ne-li jediní, ve Zlínském kraji spojujeme poznání přírody s poznáním reálného prostředí statku, zejména chovu koní. Někteří koníci nás mohou doprovázet i na našich výpravách do přírody. Hipocentrum Koryčany má více jak 27 letou tradici v chovu koní všech plemen, v současné chvíli u nás najdete více jak 30 koní různých plemen i barev. Vždy jsme spojovali chov koní s výchovně vzdělávací prací s dětmi a mládeží- školy v přírodě s programem, letní tábory, výlety, jezdecké kurzy…. Od roku 2012 realizujeme projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt EXPEDICE Chřiby- projekt EVVO byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Programy jsou zaměřeny tradičně na poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života a také na kooperaci a rozvíjení vztahů ve skupině. 

Zázemí: Areál Hipocentra Koryčany splňuje hygienické podmínky pro pořádání zotavovacích akcí. Velké venkovní prostory celého areálu mohou být využity k výuce i ke hrám. Celoroční možnost pobytů pro školy v přírodě. Využijte překrásné přírody v jakoukoli roční dobu. Pobyty jsou vždy od pondělí do pátku s možností prodloužení až na 7 nocí (lze dohodnout i jinak).

ŠKOLY V PŘÍRODĚ S PROGRAMEM:

ŠKOLA V PŘÍRODĚ NA STATKU JE MOŽNOSTÍ, JAK SPOJIT POBYT VE ZDRAVÉM PROSTŘEDÍ, S POZNÁVÁNÍM KONÍ A DALŠÍCH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ. OD JARA 2015 POŘÁDÁME NOVĚ ŠKOLY V PŘÍRODĚ S PROGRAMEM EVVO. VLASTNĚ ZAČÍNÁME JIŽ V ZIMĚ. ŘÍKÁ SE, ŽE PŘÍRODA V ZIMĚ SPÍ, ALE MY VÍME, ŽE I V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH JE CO POZOROVAT.

I. KOVBOJSKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - ŠVP S RELAXAČNÍM KOŇSKÝM PROGRAMEM. TOTO JE NAŠE ZÁKLADNÍ VARIANTA ŠKOLY V PŘÍRODĚ, JEJÍŽ PROGRAM MÁME OVĚŘENÝ DVACETILETÝMI ZKUŠENOSTMI. NENABÍZÍME PŘÍMO VÝUKOVÝ PROGRAM, ALE ŽÁCI SE JISTĚ DOVĚDÍ O KONÍCH A ŽIVOTĚ NA STATKU MNOHO NOVÝCH INFORMACÍ A ZAJÍMAVOSTÍ. RELAXAČNÍ KOVBOJSKÝ PROGRAM…. 1 Prohlídka stáje, jak bydlí koně, povídání o barvách, plemenech, mláďatech, vypouštění koní na pastvu 2 Ukázka dovedností koní na lase i bez lasa- co se dokáže kůň naučit – beseda o koních 3 Popis koně na živém zvířeti – dotyky 4 Focení na koni 5 Vyrábíme si náramky z kůže – každý kovboj je ozdoben kůží 6 Stezka koňských znalostí, aneb, co všechno jsme se dozvěděli 7 Hod nožem, sekyrkou na terč- zálesácké a kovbojské dovednosti 8 Lasujeme jako kovbojové 9 Čteme koně jako knihy – vlasové víry a povaha koně NOVÉ 10 Základy etologie – ukázka koně ve volnosti a pravidla ve stádě NOVÉ Můžete si vybrat 4 z nabízených, případně doplatit další blok, za zvýhodněnou cenu 30,- Kč na žáka. Hodu na terč se nebojte, je to jedna z neoblíbenějších aktivit nejen kluků, ale i děvčat. Základní cena za 4 bloky 150,- Kč na žáka

II. EKOLOGICKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ S VOLITELNÝMI VÝPRAVAMI EVVO - MAXI EVVO POČET EKOLOGICKÝCH PROGRAMŮ – BLOKŮ SI VOLÍTE SAMI. Cena jednoho bloku je 80 Kč včetně všech materiálů, pomůcek a doprovodu lektorů EVVO. Rozsah 2-2,5 hodiny práce v terénu. Další 2 hodiny počítejte na zpracování výsledků pozorování – vytvoření portfolia, posteru, ppt. prezentace apod. 

Toto je jedna z možností, jak využít naši nabídku naší EXPEDICE CHŘIBY. Je to ale varianta nejnáročnější na vaši přípravu. Přehled výprav najdete zde, podrobné PL a ML na našich stránkách v sekci METODICKÉ LISTY, PRACOVNÍ LISTY. Program lze doplnit relaxačním koňským programem (VIZ BOD1).

Program Maxi EVVO je programem pro ty z vás, kteří si chcete program připravit sami. Část výprav můžete absolvovat s námi, část může být samoobslužná. Poskytneme vám pracovní listy, pomůcky i metodickou podporu. Za slovem MAXI se pro vás může skrývat tolik výprav kolik budete chtít, záleží jen na Vás. Cena každé výpravy s našimi lektory – každého bloku EVVO-je stanovena na 80,- Kč. Cena obsahuje přípravu, realizaci i vyhodnocení. Každá výprava má tři části: Informační, realizaci v terénu, vyhodnocení. Samoobslužné programy 30,- Kč – cena obsahuje: pracovní listy, metodické materiály, pomůcky, pomoc s vytyčením trasy.

Abychom vám ulehčili práci, připravili jsme variantu:

III. KOMPLETNÍ PROGRAM NA KLÍČ – ŠKOLA V PŘÍRODĚ S ETAPOVOU HROU TATO ŠKOLA V PŘÍRODĚ JE VEDENA JAKO TÝDENNÍ POBYT S ENVIRONMENTÁLNÍM PROGRAMEM. VY SI POUZE VYBERETE JEDEN Z NÁMĚTŮ A MY S DĚTMI PROGRAM REALIZUJEME. Odpoledne můžete částečně věnovat relaxačnímu programu, v podvečer se děti mohou vrátit k absolvované výpravě, vytvořit výstup např. - ve formě portfolia třídy, skupiny nebo jednotlivce, plakátu, informačního dráčka apod. Tato varianta končí závěrečnou „konferencí“, na které děti shrnou, co se za týden v přírodě naučily, hodnocením práce jednotlivců i skupin a rozdáním odměn. Výhodou tohoto programu je, že nemusíte nic připravovat. Děti se zúčastní programu a ani si nevšimnou, že se učí. Nevýhodou může být menší prostor pro Vaši práci s dětmi. Jednotlivé ETAPOVÉ HRY jsou naším „výrobním“ tajemstvím, proto je na stránkách nenajdete, ale rádi vám podrobnosti zašleme mailem. JAK POMÁHAJÍ DOPROVÁZEJÍCÍ UČITELÉ? 1. zejména organizačně při rozdělování dětí do skupin, zajištění jejich kázně i aktivity. Za obsahovou náplň i průběh výpravy odpovídá lektor EXPEDICE CHŘIBY. Vyhrazujeme si právo na dílčí změny programu při zachování obsahu a cíle. Výpravy jsme schopni zajistit bez doprovodu učitelů, za děti přebíráme plnou zodpovědnost.  2. pomáhají při zpracování výstupů, děti budou pracovat ve skupinách, některé budou samostatnější, jiné přivítají radu

CENA: PŘÍPLATEK ZA KOPLETNÍ PROGRAM VČETNĚ CEN, DIPLOMŮ a kovbojského relaxačního programu 490,- Kč/žák (Pokud byste chtěli jen ETAPOVOU HRU - program EVVO - bez relaxačního kovbojského programu, abyste měli prostor na další aktivity s dětmi, cena se snižuje o 140,- Kč)

1. ZA STÁDY KONÍ (PRO 1. I 2. STUPEŇ) CÍLEM JEDNODENNÍHO, VÍCEDENNÍHO NEBO TÝDENNÍHO PROGRAMU JE PRONIKNUTÍ DO SVĚTA KONÍ A VŠEHO, CO K NĚMU PATŘÍ. PROGRAM JE KONCIPOVÁN JAKO DOPLNĚK K PŘÍRODOVĚDĚ, PŘÍRODOPISU A EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ. Jednotlivé etapy budou spojeny motivem koní. Poznáme život koní, jejich ustájení, budeme pozorovat koně na pastvě, dozvíme se více o jejich chování i začlenění v ekosystému, o jejich vývoji, sestavíme si časovou přímku. Dozvíme se, co koně žerou, které byliny využíváme při přírodní léčbě koní, zvládneme popis koně na živém zvířeti, podíváme se, jak a proč se koně kují, dozvíme se, jak koně sami pečují o svou srst a jak o ně pečují lidé, budeme zkoumat srst koní pod mikroskopem, přečteme si koně pomocí vírů, uvidíme výcvik koně na lase i ve volnosti, dozvíme se zajímavosti o plemenech a barvách koní. Seznámíme se s pojmy jako etologie, střelka, kaštánek, žuchva a stanou se z nás opravdoví odborníci …Každá etapa má teoretickou, praktickou a hodnotící část. Program je spojen s relaxační částí kovbojské dovednosti i tematickými hrami Cena za program 470,- Kompletní program vám na vyžádání zašleme mailem

2. SE SKŘÍTKEM ZAVADÍLKEM LESEM NELESEM (PRO 1.STUPEŇ A 6. TŘÍDU) CÍLEM ETAPOVÉ HRY JE SEZNÁMIT DĚTI S POJMEM TUR V PRAXI. PROVÁZET NÁS BUDE SKŘÍTEK ZAVADÍLEK, KTERÝ BUDE DĚTEM POMÁHAT. Jeho hlavním úkolem bude předávat jim informace, které budou moci využít při zpracování jednotlivých etap. Každá z 5 etap má teoretický úvod Informatorium skřítka Zavadílka, práci v terénu a hodnocení. Cena za program 350,- / týden Program může být spojen s relaxačním programem Kovbojské dovednosti – cena 150,-. Kompletní program vám na vyžádání zašleme mailem

3. SE ŽÍŽALOU JŮLIÍ POLEM NEPOLEM 1.STUPEŇ. VYDÁME SE NA NEDALEKÉ PASTVINY, LOUKY, DO PARKU, K RYBNÍKU, PROZKOUMÁME NAŠI TŮŇKU, ZALOŽÍME SI STROM „POČASOVNÍK“ I ŽÍŽALÁRIUM. Podle ročního období budeme hledat léčivé byliny, založíme si herbář, seznámíme se i s pojmem invaze, sukcese a budeme hledat jejich znaky přímo v přírodě. Zkusíme malovat přírodními barvami…Nabízíme vám ucelený program, v němž prozkoumáme okolní louky, pastviny, tůňku…. Každé etapa má teoretickou, praktickou a hodnotící část. Poznáte naši ekologickou základnu AKU-AKU i její okolí. Cena za program 350,-/ týden + Program může být spojen s programem Kovbojské dovednosti cena 150,-. Kompletní program vám na vyžádání zašleme mailem

4. LOVY BEZE ZBRANÍ (1. I 2. STUPEŇ) NABÍZÍME PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA POZOROVÁNÍ PŘÍRODY VE VŠECH ROČNÍCH OBDOBÍCH. JEDNÁ SE O PROGRAM VELMI VARIABILNÍ A ROZMANITÝ Hlavním cílem je ulovit, co nejvíce nejkrásnějších fotografií přírody, vytvořit portfolium z těchto úlovků, doplnit je přírodninami. Nebude chybět ani praktické bádání – mikroskopické pozorování dle nabídky přírody (pupeny, listy, srst savců), odlévání stop apod. Každé etapa má teoretickou, praktickou a hodnotící část. Cena za program 350,-/ týden + Program může být spojen s relaxačním programem Kovbojské dovednosti – cena 150,-. Kompletní program vám na vyžádání zašleme mailem

 

Kompletní program vám na vyžádání zašleme mailem Snažíme se vyjít vám co nejvíce vstříc. Je jen na vás, zda si chcete program školy v přírodě připravit sami (pak volte ŠVP v základní ceně nebo jen s relaxačním kovbojským programem, případně s minimálním programem EVVO) nebo chcete mít vše připraveno od nás. V tomto případě vybírejte z KOMPLETNÍCH PROGRAMŮ „na klíč“. Samozřejmě se s námi můžete kdykoliv poradit JSME PŘIPRAVENI VYTVOŘIT DALŠÍ ETAPOVÉ PROGRAMY NA KLÍČ DLE VAŠEHO POŽADAVKU. STÁLE VYMÝŠLÍME NOVÉ NÁMĚTY PRO KOMPLETNÍ PROGRAMY NA KLÍČ. JEDNOTLIVÉ ETAPY MŮŽEME OBMĚŇOVAT DLE SLOŽENÍ TŘÍDY NEBO „NÁLADY V DRUŽSTVU“. TĚŠÍME SE NA VÁS na podzim 2018 i na jaře 2019

Stela Dolínková

 

KONTAKTY: mail info@hipo.cz nebo telefon 603506997 Stela Dolínková.