JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

EXPEDICE CHŘIBY-projekt EVVO se blíží do cíle

Již téměř dva roky pro vás připravujeme projekt EXPEDICE CHŘIBY - PROJEKT EVVO.

Vybudovali jsme novou základnu ekologické výchovy v Přírodním parku Chřiby. Všechny činnosti v rámci výprav směřují k zážitkovému poznávání přírody. Hipocentrum Koryčany má více jak 25 letou tradici v chovu koní všech plemen, v současné chvíli u nás najdete více jak 30 koní různých plemen i barev. Vždy jsme spojovali chov koní s výchovně vzdělávací prací s dětmi a mládeží- školy v přírodě s programem, letní tábory, výlety, jezdecké kurzy…

Začínáme u nás na statku v Hipocentru Koryčany. Kromě koní děti poznají další domácí a hospodářská zvířata. Seznámení s koňmi, plemeny, barvami, ustájením, péčí o koně, možnost dotýkat se jich- to jsou lákavé nabídky, které děti rády přijímají. Snažíme se, aby vše, co se děti učí, co poznávají, mohly zažít, vnímat všemi smysly, okusit prakticky.

Originalita našich programů spočívá také v tom, že někteří koně nás doprovázejí přímo na našich výpravách. Děti tak mohou ještě více proniknout do života těchto ušlechtilých zvířat.

Od roku 2012 realizujeme projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenci schopnost. Projekt EXPEDICE Chřiby- projekt EVVO byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Programy jsou zaměřeny tradičně na poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života a také na kooperaci a rozvíjení vztahů ve skupině. Obsah vychází zejména ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, dotýká se vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Umění a kultura. Důraz klademe na komplexnost a mezipředmětový přístup k dané problematice. Preferujeme práci ve skupinách a interaktivní metody. Každý program je doplněn didaktickou hrou, cílem je dát dětem možnost zážitku v přírodě a vnímat přírodu všemi smysly.

PROGRAMY MAJÍ VŽDY TŘI ČÁSTI:

I. INFORMATORIUM – seznámení s problematikou, myšlenkové mapy, hledání informací v počítači, klíčích, sdělování informací

II. PRÁCE V TERÉNU

III. ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ a VYHODNOCENÍ

Čas: minimální čas našich výprav je 3 hodiny, kombinace dvou programů KONĚ+ minimálně 5 hodin. Počítejte s časovou rezervou cca 45 minut. Z realizace programu víme, že děti se do problematiky mnohdy tak zaberou, že nejsme schopni skončit v daném čase. 

Tam, kde je to možné, po dohodě s učiteli propojujeme život koní, život lidí a udržitelnost přírodního bohatství v jeden celek. Vznikají tak další dílčí projekty zaměřené na komplexní vnímání světa kolem nás. Koně obohacují náš život již více jak 25 let, přijměte naše pozvání a nechte na sebe působit energii, kterou tato ušlechtilá zvířata předávají. Jedinečnost naší koncepce spočívá ve spojení vzdělávání s relaxačními činnostmi. Z více jak 25 leté zkušenosti víme, že děti přitahuje vše, co se týká koní, jejich života, výcviku, dovedností, práce s nimi. Láká je možnost pracovat ve stáji, čistit koně, dotýkat se jich, sednout si do sedla. A toto všechno chceme dětem v rámci delších (týdenních) pobytů nabídnout.

Programy lze využít při realizaci ŠVP a naplňování průřezového tématu Environmentální výchova, ve výchově ke zdravému životnímu stylu i při preventivních programech a v mimoškolní výchově.

Programy jsou realizovány v HIPOCENTRU KORYČANY, přímo u nás na statku, využíváme zde nově zbudovaných i původních pozorovacích stanovišť mokřad, tůňka, meze, pastvina, louka, úvoz, arboretum, bio zahrádka, ptačí království, hmyzí domky, chov koní… Využíváme také naši ekologickou základnu AKU-AKU, tůňku, stromy, louku, pole…

VYBERTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY PROGRAMŮ EVVO – VYDEJTE SE S NÁMI na EXPEDICI CHŘIBY.

Připravili jsme pro Vás:

I. Kompletní programy „na klíč“ v rámci škol v přírodě, adaptačních programů

II. Jednodenní kombinované programy

III. Vícedenní školní výlety s programem EVVO

IV. Letní prázdniny – program Dobrodružství v přírodě