JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

FINIŠUJEME

EXPEDICE CHŘIBY- EVVO se blíží do finále. V měsících duben - červen jsme spolu s učiteli a žáky spolupracujících škol realizovali desítky výprav do Přírodního parku Chřiby. Hodnocení učitelů byla většinou pozitivní a inspirativní. Některé výpravy jsme doplnili, upravili dle námětů. Vznikl soubor více než 30 pracovních listů pro 30 různých výprav - dílčích programů a manuál pro 5 shrnujících stezek.
JAKÉ JSOU NAŠE PROGRAMY?
JEDINEČNÉ – ORIGINÁLNÍ: jako jedni z mála, ne-li jediní, ve Zlínském kraji spojujeme poznání přírody s poznáním reálného prostředí statku, zejména chovu koní. Někteří koníci nás doprovázeli na našich výpravách a dětem se to moc líbilo. Proto jsme se rozhodli spojit poznání koní s poznáváním přírody. Tam, kde je to možné, po dohodě s učiteli, propojujeme život koní, život lidí a udržitelnost přírodního bohatství v jeden celek. Vznikají tak další dílčí projekty zaměřené na komplexní vnímání světa kolem nás. Koně obohacují náš život již více jak 25 let, přijměte naše pozvání a nechte na sebe působit energii, kterou tato ušlechtilá zvířata předávají. Jedinečnost naší koncepce spočívá ve spojení vzdělávání s relaxačními činnostmi. Z více jak 25 leté zkušenosti víme, že děti přitahuje vše, co se týká koní, jejich života, výcviku, dovedností, práce s nimi. Láká je možnost koně pozorovat, ale hlavně dotýkat se jich, dozvědět se o nich co nejvíce. A toto všechno chceme dětem nabídnout.

Jednotlivými programy nás bude provázet maskot EXPEDICE - skřítek ZAVADÍLEK. Začínáme vždy teoretickou částí - INFORMATORIUM SKŘÍTKA ZAVADÍLKA - skřítek nás seznámí s problematikou, ukáže nám, jak hledat další informace apod. Druhou částí je vždy a za každého počasí, pokud se s učiteli nedohodneme jinak, PRÁCE V TERÉNU. Pak následuje třetí část ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ a VYHODNOCENÍ.
Minimální čas našich výprav je asi 3 hodiny, pro menší děti dělíme výpravu na kratší úseky a vkládáme více relaxačních prvků a didaktických her.
Hipocentrum Koryčany není dosažitelné městskou dopravou, i když jsme velmi dobře časově dostupní z Brna (50), Zlína(50) , Uherského Hradiště (25 km), ale finanční náklady na dopravu jsou nezanedbatelné. Proto jsme se rozhodli nabízet celodenní zážitkový ekologický program s názvem KONĚ +. Absolvujete tak s námi nejen ekologickou výpravu, ale dozvíte se také mnoho nového o životě koní a program bude doplněn relaxační částí KOVBOJSKÉ DOVEDNOSTI. Délka tohoto programu je pak cca 5 hodin.
Programy jsou realizovány v HIPOCENTRU KORYČANY, přímo u nás na statku, využíváme zde nově zbudovaných i původních pozorovacích stanovišť mokřad, tůňka, meze, pastvina, louka, úvoz, arboretum, bio zahrádka, ptačí království, hmyzí domky, chov koní… Využíváme také naši ekologickou základnu AKU-AKU, tůňku, stromy, louku, pole….
Vyberte si z našich kompletních programů - připravili jsme pro vás týdenní školy v přírodě, adaptační kurzy s programem EVVO. Můžete si vybrat dílčí výpravy nebo kompletní program, který s dětmi realizují lektoři projektu Expedice Chřiby. Program je realizován jako etapová hra včetně vyhodnocení. Pro ok 2014-2015 jsme připravili:
1. ZA STÁDY KONÍ (PRO 1. i 2. STUPEŇ) Cílem jednodenního, vícedenního nebo TÝDENNÍHO programu je proniknutí do světa koní a všeho, co k němu patří. Program je koncipován jako doplněk k přírodovědě, přírodopisu a ekologické výchově. Jednotlivé etapy budou spojeny motivem koní. Poznáme život koní, jejich ustájení, budeme pozorovat koně na pastvě, dozvíme se více o jejich chování i začlenění v ekosystému, o jejich vývoji, sestavíme si časovou přímku. Dozvíme se, co koně žerou, které byliny využíváme při přírodní léčbě koní, zvládneme popis koně na živém zvířeti, podíváme se, jak a proč se koně kují, dozvíme se, jak koně sami pečují o svou srst a jak o ně pečují lidé, budeme zkoumat srst koní pod mikroskopem, přečteme si koně pomocí vírů, uvidíme výcvik koně na lase i ve volnosti, dozvíme se zajímavosti o plemen ech a barvách koní. Seznámíme se s pojmy jako etologie, střelka, kaštánek, žuchva a stanou se z nás opravdoví odborníci …Každé etapa má teoretickou, praktickou a hodnotící část. Program je spojen s relaxační částí kovbojské dovednosti i tematickými hrami.
2. SE SKŘÍTKEM ZAVADÍLKEM LESEM NELESEM ( PRO 1.STUPEŇ A 6. TŘÍDU)
Cílem etapové hry je seznámit děti s pojmem TUR v praxi. Provázet nás bude skřítek Zavadílek, který bude dětem pomáhat. Jeho hlavním úkolem bude předávat jim informace, které budou moci využít při zpracování jednotlivých etap. Každá z 5 etap má teoretický úvod Informatorium skřítka Zavadílka, práci v terénu a hodnocení. Program může být spojen s relaxačním programem Kovbojské dovednosti.
3. SE ŽÍŽALOU JŮLIÍ POLEM NEPOLEM 1.ST.
Vydáme se na nedaleké pastviny, louky, do parku, k rybníku, prozkoumáme naši tůňku, založíme si strom „počasovník“ i žížalárium. Podle ročního období budeme hledat léčivé byliny, založíme si herbář, seznámíme se i s pojmem invaze, sukcese a budeme hledat jejich znaky přímo v přírodě.Zkusíme malovat přírodními barvami…Kompletní program. Každé etapa má teoretickou, praktickou a hodnotící část.
4. LOVY BEZE ZBRANÍ 1. i 2. STUPEŇ - nabízíme program zaměřený na pozorování přírody ve všech ročních obdobích, program pro pět smyslů.
Hlavním cílem je ulovit, co nejvíce nejkrásnějších fotografií přírody, vytvořit portfolium z těchto úlovků, doplnit je přírodninami. Nebude chybět ani praktické bádání – mikroskopické pozorování dle nabídky přírody (pupeny, listy, srst savců), odlévání stop apod. Každá etapa má teoretickou, praktickou a hodnotící část.
a navíc 5. SPECIÁLNÍ PROGRAM VELIKONOCE a taky koně.
3-5 denní pobyty zaměřené na velikonoční zvyky a tradice. Dozvíte se, jak vznikly symboly Velikonoc, užijete si velikonoční tradice, uvaříme si společně velikonoční specialitu, dozvíme se něco o zdobení kraslic a sami si zkusíme kraslici ozdobit, třeba i netradičním způsobem, pokusíme se vyrobit si píšťalku z vrbového proutku nebo uplést pomlázku. K Velikonocím patří probouzející se příroda, proto nebudou chybět ani pozorování v přírodě. Termíny: vždy před Velikonocemi (pouze 1 škola, max. 2 třídy).