JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

Kdo bydlí v lese - ptáci

Číslo výpravy: 
1.3.

ANOTACE:

Cílem dnešní výpravy je pozorování ptáků, zejména jejich pobytových stop a obydlí, vnímání přírody všemi smysly, sbírání přírodnin pro KOUZELNOU BEDNU, POZORNÉ ZAZNAMENÁNÍ ZVUKŮ přírody.

Místo a čas: Výchozím bodem je Hipocentrum Koryčany, odtud vyrazíme na naši výpravu

Realizace: Cílem práce v terénu je zaznamenat, popsat, vyfotografovat vše, co se týká PTÁKŮ.

CÍLE PROGRAMU: Cílem environmentální výchovy je pochopit ROVNOVÁHU V PŘÍRODĚ, POTRAVNÍ ŘETĚZCE, VYVÁŽENOST PŘÍRODY A ZÁSAHY ČLOVĚKA (+ ,-)

K čemu směřujeme:

  • K pochopení komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí
  • K aktivní účasti na ochraně životního prostředí
  • K ovlivnění hodnotové orientace žáků
  • Ke zlepšení komunikace, obhájení vlastních pozorování a názorů
  • K vnímání života jako nejvyšší hodnoty
  • Ke zlepšení mezilidských vztahů, práce v týmu
  • K přijetí zodpovědnosti za výsledek týmu
  • K objasnění základních pojmů a znalostí z oblasti životního prostředí

Pomůcky, které byste si měli vzít s sebou: Podložky na psaní – bloky sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, fotoaparáty, pokud máte.

POMŮCKY, které jsou k dispozici u nás: fotoaparáty 10 kusů, GPS 6 kusů

PROGRAM NENÍ VHODNÝ KE KOMBINACI S JINÝM PROGRAMEM

Metodické listy: 
Pracovní listy: