JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

KOMPLETNÍ PROGRAM NA KLÍČ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ S ETAPOVOU HROU

Tato škola v přírodě je vedena jako týdenní tábor s environmentálním programem. Vy si pouze vyberete jeden z námětů a my s dětmi program realizujeme. Odpoledne můžete částečně věnovat relaxačnímu programu, v podvečer se děti mohou vrátit k absolvované výpravě, vytvořit výstup  např. - ve formě portfolia třídy, skupiny nebo jednotlivce, plakátu, Power Pointu apod. Veškerá technika je k dispozici.  

Tato varianta končí závěrečnou konferencí, na které děti shrnou, co se za týden v přírodě naučily, hodnocením práce jednotlivců i skupin a rozdáním odměn. Výhodou tohoto programu je, že nemusíte nic připravovat. Děti se zúčastní programu a ani si nevšimnou, že se učí. Nevýhodou může být menší prostor pro Vaši práci s dětmi. 

JAK POMÁHAJÍ DOPROVÁZEJÍCÍ UČITELÉ?

  1. zejména organizačně při rozdělování dětí do skupin, zajištění jejich kázně i aktivity. Za obsahovou náplň i průběh výpravy odpovídá

    lektor EXPEDICE CHŘIBY, vyhrazujeme si právo na dílčí změny programu při zachování obsahu a cíle. 

  2. pomáhají při zpracování výstupů, děti budou pracovat ve skupinách, některé budou samostatnější, jiné přivítají radu

CENA: PŘÍPLATEK ZA KOPLETNÍ PROGRAM VČETNĚ CEN, DIPLOMŮ a kovbojského relaxačního programu 470,- Kč/žák

(Pokud byste chtěli jen program EVVO bez relaxačního kovbojského programu, abyste měli prostor na další aktivity s dětmi, cena se snižuje o 120,- Kč)