JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

Školy v přírodě

KOMPLETNÍ PROGRAM NA KLÍČ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ S ETAPOVOU HROU

Tato škola v přírodě je vedena jako týdenní tábor s environmentálním programem. Vy si pouze vyberete jeden z námětů a my s dětmi program realizujeme. Odpoledne můžete částečně věnovat relaxačnímu programu, v podvečer se děti mohou vrátit k absolvované výpravě, vytvořit výstup  např. - ve formě portfolia třídy, skupiny nebo jednotlivce, plakátu, Power Pointu apod. Veškerá technika je k dispozici.  

EKOLOGICKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

S VOLITELNÝMI VÝPRAVAMI EVVO -  MAXI EVVO

Počet ekologických programů – bloků si volíte sami. Cena jednoho bloku je 80 Kč včetně všech materiálů, pomůcek a doprovodu lektorů EVVO. Rozsah 2-2,5 hodiny práce v terénu. Další 2 hodiny počítejte na zpracování  výsledků  pozorování – vytvoření portfolia, posteru, ppt. prezentace apod. K dispozici je 7 notebooků.

KOVBOJSKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

ŠVP S RELAXAČNÍM KOŇSKÝM PROGRAMEM

Toto je naše základní varianta školy v přírodě, jejíž program máme ověřený dvacetiletými zkušenostmi. Nenabízíme přímo výukový program, ale žáci se jistě dovědí o koních a životě na statku mnoho nových informací a zajímavostí.