JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

Pro media

Hipocentrum Koryčany, v.o.s. pracuje s dětmi a mládeží již více jak 20 let. V letošním roce jsme nejen obnovili voltižní oddíl (po 20 letech), ale požádali jsme i o dotaci na zbudování ekologické základny v Chřibech. Předložený projekt byl schválen, a tak od prosince 2012 budeme budovat nejen ekologickou základnu, ale také značit poznávací okruhy a spolu se Základní školou Koryčany i Základní školou Zborovice vytvářet pracovní listy pro jednotlivé ekologické programy- výpravy.

Od příštího roku se občané mohou v lesích „potkat“ s našimi skřítky, kteří budou značit a hlídat jednotlivé poznávací stezky.

Projekt EXPEDICE CHŘIBY- projekt EVVO  je určen žákům základních škol. V první fázi 2013 budeme spolupracovat zejména s partnerskými školami: ZŠ Koryčany a ZŠ Zborovice. Učitelé a žáci těchto škol projdou připravené poznávací okruhy a ověří pracovní listy. Učitelé nám pak poskytnou zpětnou vazbu, aby ekologická výchova v Chřibech byla co nejúčinnější.

V roce 2014 otevřeme stezky pro dalších 15 škol Zlínského kraje, které se přihlásily do našeho projektu. Žáci spolu se svými učiteli provedou monitoring jednotlivých výprav a své poznatky zveřejní na našich nových webových stránkách www.evvochriby.cz.

Všichni dobře víme, jak jsou Chřiby ve všech ročních obdobích krásné. Je pro nás důležité ukázat biodiverzitu chřibských lesů i luk nejen dětem z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších škol. Projektem v letech 2013-2014 projde minimálně 1000 žáků.

Děti je těžké zaujmout, proto chceme výpravy do Chřibů zpestřit nejen prací s fotoaparáty, videokamerou, dalekohledy s nočním viděním, ale také tzv. geocachingem, tj. vyhledávání bodů podle GPS. Zakoupení veškeré techniky nám umožní podpora Evropské unie, a to z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jsme moc rádi, že náš záměr podpořil nejen starosta města Koryčany, ale také zástupce Lesního závodu Buchlovice. Věříme, že společně vytvoříme životaschopný projekt, který bude využíván nejen v roce 2013 a v roce 2014, ale také v dalších letech v rámci škol v přírodě, adaptačních programů a školních výletů a exkurzí, které Hipocentrum už více jak 20 let pořádá.

Jednotlivé pozorovací okruhy a pracovní listy zakomponujeme také do náplně letních táborových pobytů. Tak budou vynaložené finance efektivně využity. Samozřejmě budeme rádi, pokud si naše naučné stezky projdete se svými dětmi i v rámci rodinných výletů.

O postupu prací na budování ekologické základny i o přípravě programu vás budeme informovat. 

29.listopadu 2012                                                      

PaedDr. Stela Dolínková,

vedoucí projektu

EXPEDICE CHŘIBY -  projekt EVVO