JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

Škola v přírodě s programem EVVO

 

Expedice Chřiby

Pobytový týden –evvo

týden  ZÁŽITKOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY V TERÉNU

 

HIPOCENTRUM KORYČANY

Škola v přírodě s programem EVVO

2019-2020

 

PaedDr. Stela Dolínková

HIPOCENTRUM KORYČANY, ZÁMECKÁ 432

www.EVVOCHRIBY.cz

www hipo.cz

 

 

EXPEDICE CHŘIBY | Pobytový týden

 

 

Obsah

Pobytový týden – EVVO... 1

TÝDEN ZÁŽITKOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY V TERÉNU... 1

HIPOCENTRUM KORYČANY.. 1

Úvod.. 3

O PROGRAMU.. 3

Zázemí 4

Cena pobytu, bonusy. 5

Vzdělávací cíle programu.. 6

Environmentální výchova a vzdělávání: 6

Praktické činnosti: 7

Probírané učivo, návaznosti na RVP.. 7

Rozvíjené klíčové kompetence: 8

 

Úvod

Hipocentrum Koryčany, v.o.s. nabízí nový ekologický program v rámci EXPEDICE CHŘIBY. Základnou je areál HIPOCENTRA a nedaleké přírodní pracoviště základna LIBERTA vzdálená asi 800 m od HIPOCENTRA.

Hipocentrum poskytuje zázemí pro pobytové týdny- školy v přírodě, adaptační programy, vícedenní školní výlety, letní – prázdninové- ekologické programy.

Celková kapacita ubytování je 100 míst v pokojích , v bezbariérovém přízemí a v chatkách.

Pobytový týden „EXPEDICE CHŘIBY" je součástí zážitkové environmentální výchovy v terénu.

Zpracované výstupy budou dětem dlouhodobě připomínat zážitky ze školy v přírodě nebo adaptačního pobytu.

 

Kontakt a zodpovězení dalších otázek:

PaedDr. Stela Dolínková, manažerka projektu

info@hipo.cz, 603506997

WWW.HIPO.CZ, WWW.EVVOCHRIBY.CZ

O PROGRAMU

Pobytový týden /ŠKOLA V PŘÍRODĚ PRO 1. STUPEŇ ZŠ, PRO 2. STUPEŇ, ADAPTAČNÍ PROGRAM, NEBO VÍCEDENNÍ VÝLET) s environmentálním zaměřením je organizován jako zážitkový program v terénu. Jednotlivé výpravy organizují lektoři Hipocentra Koryčany a připravují rovněž veškerý materiál. Celkem je připraveno 30 výprav a 5 poznávacích (shrnujících) stezek.

Environmentální program v terénu obsahuje 5  bloků (výprav), každá v rozsahu cca 3 hodiny.   Další čas (cca 1-2 hodiny denně) stráví žáci úpravou materiálů a přípravou na závěrečnou konferenci.

Připraveny jsou pracovní listy, klíče, informační tabule, žáci pracují v týmech . Cílem každého týmu je vytvořit závěrečnou prezentaci co nejpřesněji, proto žáci pracují s notebooky a hledají další informace na internetu nebo v literatuře.  Cílem týdenního pobytu je obsáhnout všechny okruhy:

1. Les,

2. Pole, louka, statek

3. Svět v pohybu                  

4. Ekologická stopa

5. Voda.

 

Konkrétní program ekologického týdne přizpůsobujeme věku dětí, složení tříd, počasí i ročnímu období. Výstupem z absolvovaného programu jsou pracovní listy, portfolia, závěrečná prezentace.  

Pro mladší žáky máme připravenu zjednodušenou variantu – zpracování výstupů formou výtvarných prací včetně land artu.

 

Všechny výstupy budou nahrány na DVD a předány učiteli.

Žádanou součástí pobytového týdne je podrobné poznání života koní a provozu statku. Etologie koní, instinkty, ukázka práce s koněm, popis koně přímo na živém zvířeti. Vývoj koní a jejich využití.

Čas programu: pondělí poledne až pátek poledne.

Cílová skupina a počet účastníků:

 1. - 3. třída  - zjednodušená verze minimálně 20, optimálně 45- 50 účastníků

4. - 7. třída ZŠ,                 20/50účastníků

VYBAVENÍ DO TERÉNU: vhodné oblečení a pevná obuv, pláštěnka, přezůvky do budovy, hrníček, půl litrová lahev, malý batůžek, psací a výtvarné potřeby, zápisník - blok, fotoaparát, pokud dítě vlastní.

ZÁZEMÍ pro ekologickou výchovu: pedagogové 1-3 lektoři, dle velikosti skupiny žáků. Dle přání školy může jeden z těchto lektorů zajistit zdravotnický dohled na akci (odměna na dohodu o provedení práce 1000 Kč+ 15% odvody).

Dvě učebny a dvě terasy pro práci na základně, kantýna, altán na základně LIBERTA.

Zázemí

žáci jsou ubytováni v 4 - 7 lůžkových pokojích. Areál Hipocentra má zcela bezbariérové přízemí, proto je možné umístit i děti s handicapem. Základní cena je stanovena za ubytování s vlastním spacákem. Učitelé jsou ubytování v apartmánu, vždy s kompletním povlečením. Součástí základny jsou 2 učebny, 2 terasy, 2 hřiště a víceúčelová jezdecká hala použitelná za deštivého počasí pro hry, sport i výchovně vzdělávací práci. Areál je vybaven počítačovou technikou, fotoaparáty, videokamerou, promítačkou, GPS apod.

STRAVOVÁNÍ:  Vaří se přímo v objektu. Strava je podávána formou jednotné plné penze, snídaně výběr ze dvou možností. Snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Vaříme kvalitní domácí stravu, nepoužíváme polotovary a instantní potraviny.

Bezlepková dieta- připravujeme za příplatek 350 Kč týden ( po-pá)

Vegetariánská strava – příplatek 40,- Kč osoba/ den

 

Společné prostory základny jsou pokryty signálem WIFI.

 

ŠAPUN – BUFET

je otevřen denně v poledním klidu – suvenýry, výrobky z kůže, cukrovinky, pohledy…

V Hipocentru jsou vybudována dvě pozorovací stanoviště – tůňka, mokřad- kaluž, jako srovnávací biotopy k nedalekému rybníku. V blízkém okolí základny je táborový kruh.

ZÁKLADNA LIBERTA je vzdálena asi 800 m od HIPOCENTRA. Práce přímo na základně uprostřed polí, lesů a luk je zpestřením týdenního pobytu v terénu. Základna je určena i pro noční pozorování zvěře nebo oblohy. Nedaleko je příkrmiště hojně navštěvované černou zvěří i srnami.

Upozornění: Na základnách nejsou poskytovány lůžkoviny, žáci potřebují na pobyt vlastní spacák, lůžkoviny lze objednat za příplatek 120,- Kč / pobyt.

PROGAM za 120,-

Kromě ekologického programu v terénu může být součástí vaší školy v přírodě i tradiční kovbojský program – kovbojské dovednosti – práce s lasem, honáckým bičem, ukázka života koní – prohlídka stáje, ukázka koně na lase, svezení na koni, výroba kožených náramků, hod sekerou, nožem, stezka odvahy, střelba z luku (v ceně 120,- Kč jsou zařazeny 4 bloky, další je možno objednat za příplatek 30 Kč / blok/žák)

ÚKLID: důsledně dbáme na třídění odpadků, podle zájmu pedagogů vyhlašujeme soutěž, žáci si udržují sami, pořádek v pokojích. Společné prostory jsou uklízeny každý den.

Cena pobytu, bonusy

Cena pobytu – kalkulaci Vám rádi vytvoříme na míru. V tabulce můžete spočítat varianty s povlečením / ve sloupci BEZ POV nahraďte -120 --- 0, podobně můžete spočítat cenu pobytu s programem EVVO nebo s programem Kovbojské dovednosti – KP. KOMPLETNÍ CENA JE V 1. SLOUPCI – S POVLEČENÍM, PROGRAMEM EVVO I KP.

2 noci

HIPO NA KLÍČ 2020

BEZ POV

BEZ EVVO

BEZ KP

CELKEM2020 bez  programu A POVLEČENÍ

1720

-120

-140

-60

1400

 

3 noci

HIPO NA KLÍČ 2020

BEZ POV

BEZ EVVO

BEZ KP

CELKEM BEZ PROGRAMU A POVLEČENÍ

2090

-120

-200

-90

1680

 

4 noci

HIPO NA KLÍČ 2020

BEZ POV

BEZ EVVO

BEZ KP

CELKEM2020 – BEZ PROGRAMU A POVLEČENÍ

2350

-120

-350

-120

1760

 

Cena zahrnuje:

Ubytování v budově ve 4-7 lůžkových pokojích, s vlastním spacákem nebo povlečením dle Vaší volby. Pro učitele povlečení vždy k dispozici.

stravování 5x denně + pitný režim bez omezení

pobyt pedagogů na 10 dětí 1 pedagog ZDARMA

DPH

Pojištění odpovědnosti za škodu

 

Ceny jsou kalkulovány na minimálně 20 platících účastníků. Pobyt začíná obědem 1. den a končí rovněž obědem poslední den. V případě kratších pobytů – vícedenní výlety v chatkách se cena odvozuje od základní 4 denní varianty a snižuje se o 30,- Kč na den za ubytování v chatkách.

Za příplatek 35,- / osoba/ den Kč můžeme zajistit druhou večeři.

Bezlepková dieta- připravujeme za příplatek 350 Kč týden – po-pá.

Vegetariánská strava – příplatek 40,- Kč osoba/den

 

K dispozici je auto pro případné návštěvy lékaře, cena nezahrnuje odvozy ani poplatky u lékaře.

Vše vám rádi zkalkulujeme na základě vašich požadavků – přímo na míru.

Bonusy:

pro skupinu 40 dětí jako bonus špekáčky k táboráku

Pro školy, které obsadí plnou kapacitu areálu tj. 60 míst, nabízíme sponzorský dar nebo slevu na pobyt ve výši 1000 Kč

Pokud si škola po absolvování pobytového týdne objedná další pobyt pro následující školní rok, získá tyto výhody:

Možnost přednostního přihlašování na nový pobyt (rezervace termínu).

Sadu materiálů pro environmentální výchovu v hodnotě 500Kč. (Sborník individuálních úkolů, pexesa, lota, kvarteta, skládačky na CD)

Sleva z ceny pobytu pro žáky ve výši 5 %, pokud se nově objednávaný pobytový týden uskuteční v měsících září až březen.

 

    

 

POKUD MÁTE ZÁJEM O JINOU DÉLKU POBYTU, KALKULACI POŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ.

Pro všechny pobyty platí: Na 10 dětí 1 pedagogický doprovod zdarma

Minimální počet žáků na pobytu je 20, optimální je 50 (maximální 60)

Vzdělávací cíle programu

Environmentální výchova a vzdělávání:

Žáci si uvědomují své místo v přírodě, prakticky aplikují znalosti o chování v přírodě                                                            

Analyzují dopad aktivit člověka na kvalitu životního prostředí                                                                                                           

Zvyšují svou citlivost vůči životnímu prostředí a pokoru a úctu k přírodě                                                                   

Poznávají přírodu všemi smysly

Praktické činnosti:

Žák vyjadřuje vlastní názor na kvalitu životního prostředí, umí diskutovat

rozšiřuje své biologické a ekologické povědomí prostřednictvím pobytu v přírodě

uvědomuje si, co je to plýtvání 

chápe základní vztahy v přírodě, potravní řetězce a sítě včetně místa člověka

umí shromažďovat a porovnávat data z různých informačních zdrojů

umí pracovat s literaturou a zpracovávat informace

data vyhodnocuje a interpretuje

prakticky aplikuje své znalosti o třídění odpadů

dokáže si spočítat svou ekologickou stopu a hledá způsoby, jak může sám snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí

ohleduplně se pohybuje v přírodě, uvědomuje si, že pobyt v přírodě je součástí zdravého životního stylu

buduje si vztah ke zvířatům na statku (koně, kočky, psi, ovce)

 

dovednosti:

 

UMÍ spolupracovat ve skupině spolužáků, komunikovat, učí se obhajovat svůj názor

REALIZUJE praktické činnosti v terénu

UMÍ připravit preparát pro mikroskop

UMÍ pracovat s mikroskopem, dalekohledem

NAUČÍ SE POZNÁVAT součásti ekosystému, zařazovat a vytvářet pomůcky (lesní patra, potravní řetězce…)

UMÍ pracovat s klíči a literaturou - určovat živočišné druhy dle klíče nebo atlasu

UMÍ uvést pozitiva a negativa zemědělské činnosti na krajinu a životní prostředí

ZNÁ alespoň 5 způsobů šetření energiemi a vodou a prakticky je aplikuje

UMÍ třídit odpad a prakticky to dokazuje

Probírané učivo, návaznosti na RVP

Zařazení dle RVP:

 

Vzdělávací oblasti:

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce

Vzdělávací obory:

Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme - mapy, světové strany, Lidé kolem nás - soužití s ostatními, pravidla pobytu, režim dne, Rozmanitosti přírody - pozorování v přírodě, propojení prvků přírody, jednoduché pokusy, dopad činností člověka, ohleduplné chování k přírodě, Člověk a jeho zdraví - bezpečné chování)

Přírodopis (Biologie živočichů - zástupci jednotlivých živočišných skupin, Základy ekologie - výskyt organismů v konkrétním prostředí, vliv člověka na prostředí, chráněná území, Praktické poznávání přírody - pozoruje v přírodě, bezpečně odchytává druhy)

Zeměpis (Životní prostředí - typy krajiny, vztah člověka ke krajině)

Dějepis kulturní a historický vývoj, pohyb v krajině a v čase

Český jazyk a literatura (Komunikační a slohová výchova - mluvený projev, příprava projevu a improvizace, stylizace, výpisek, poznámky, osnova)

Člověk a svět práce (Využití digitálních technologií - ovládání digitální techniky, propojení techniky a SW zpracování dat)

Výchova ke zdraví (stravování, pobyt s vrstevníky, osobní hygiena, zdravý životní styl, práce a relaxace, aktivní způsob relaxace.)

Tělesná výchova (sportovní aktivity)