JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

Stezka báby kořenářky

Číslo výpravy: 
1.2.

ANOTACE:

Východiskem pro tuto stezku je vstupní brainstorming - pověry a mýty spojené s bylinami. Tuto část si žáci připraví již ve škole. Mohou využít mezipředmětových vztahů- literatura, vlastní četba, přírodopis, výchova ke zdraví. Se žáky 1. stupně pohovoříme o bylinách, z karet (PEXESO) vyberou všechny byliny.

Užívání bylin dnes, bylinné směsi a čaje. Byliny versus moderní medicína, zkušenosti žáků. Pojem antibiotika a jejich účinky na zvířata i člověka…

Děti se seznámí s nejběžnějšími bylinami, budou je určovat podle atlasu a zkoumat možnosti jejich využití. Podle ročního období najdou byliny přímo v terénu nebo na poznávacích tabulkách. Stezka bude mít 10 zastavení, 10 nejvýznamnějších bylin, ev. stromů.

Každá skupina se stane patronem jedné byliny. Popovídá o jejím využití, z dostupných bylin uvaříme na závěr čaj. Na závěr zhodnocení.

Zásady chování člověka v přírodě- nenič, netrhej, pozoruj.

Organizace práce: v týmech nebo samostatně, ve dvojicích

Místo a čas: Základní poučení o léčivých bylinách proběhne už před začátkem výpravy - učebna Hipocentra Koryčany. Pak následuje výprava.

Realizace: pedagog dostane ML, pracovní listy, pomůcky – atlasy léčivých bylin (části), plátěné nebo papírové pytlíčky na bylinky, fotoaparáty, lupy.

Okolo základny AKU-AKU. Jednotlivé body výskytu bylin budou značeny v mapě a označeny GPS souřadnicemi (2. st.). Jednotlivá stanoviště značí Skřítci, kteří jsou číslováni. Skřítek s číslem značí, že v jeho blízkosti je naleziště nebo úkol. Některé byliny budou v tajné schránce. Pomocí GPS děti najdou a vyřeší úkol.

Můžeme zařadit soutěž, která skupina najde a popíše více léčivek.

Pomůcky, které byste si měli vzít s sebou: Podložky na psaní – bloky sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, fotoaparáty, pokud máte.

POMŮCKY, které jsou k dispozici u nás: fotoaparáty 10 kusů, myšlenková mapa, GPS 6 kusů, atlásek léčivých rostlin, doplňkové texty, barevné kartičky, názvy léčivek, dopl. tabulka – sběr léčiv. bylin, loto byliny, PEXESO byliny,

Program lze kombinovat s jiným programem