JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

Výpravy

Za skřítkem Zavadílkem

ANOTACE:

Na vycházkách si projdeme část lesa a dozvíme se mnoho nového. Budeme les vnímat všemi smysly a svá pozorování zapíšeme. Úvodní seznámení s lesem je rozděleno do 3 pracovních listů. Provázet nás bude některý z našich koníků i Skřítek Zavadílek.

Stezka báby kořenářky

ANOTACE:

Východiskem pro tuto stezku je vstupní brainstorming - pověry a mýty spojené s bylinami. Tuto část si žáci připraví již ve škole. Mohou využít mezipředmětových vztahů- literatura, vlastní četba, přírodopis, výchova ke zdraví. Se žáky 1. stupně pohovoříme o bylinách, z karet (PEXESO) vyberou všechny byliny.

AKU-AKU- PROMĚNY LESA -LESNÍ POZOROVÁNÍ

ANOTACE:

Seznámíme se s obyvateli lesa, využijeme informační tabule, zopakujeme si, co už víme. Soustředíme se i na chráněné živočichy. Pomocí dobrodružné hry se seznámíme s obyvateli lesa, faunou i flórou. Naše expedice AKU- AKU začíná na stejnojmenné ekologické základně. Zde se seznámíme se jménem Thora Heyerdala, povíme si něco o Velikonočním ostrově i Aku- Aku.

DRÁČKOVA DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA

ANOTACE:

Pomocí mnoha zajímavých úkolů poznáme další tajemství lesa a jeho obyvatel. Děti se seznámí prostřednictvím lesních skřítků se stromy a lesním ekosystémem. Získávají kladný vztah k živé přírodě. Hravou formou se učí rozeznávat listy, plody a základní druhy dřevin. Pozorují žilnatinu pod mikroskopem.

RODNÝ LIST STROMU

ANOTACE:

Vycházka vede kolem Hipocentra do parku. Zde je celá řada velmi zajímavých stromů. Úkolem každého žáka nebo skupiny žáků, třídy, je vybrat si „svůj“ strom. Strom, který bude jejich symbolem po celou dobu, kdy se budou na expedici Chřiby vracet. Při opakovaných návštěvách vždy navštíví svůj strom a zaznamenají jeho aktuální podobu – foto, výtvarně, měřením. 

PŮDA A HUMUS

ANOTACE:

Výpravy směřující k půdě jsou zaměřeny 100% prakticky. Budeme odebírat vzorky půd a zkoumat jejich vlastnosti. Seznámíme se s typy a vlastnostmi našich půd a s neživou přírodou. Budeme hovořit o humusu a založíme si vermikompost.

Stránky