JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

Výpravy

ODPADY

ANOTACE:

Každý z nás vyhodil za rok 2008 téměř 305 kg odpadů. Pokud však odpady doma třídíte a ukládáte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 20 procent papíru, 15 procent plastů a 10 procent skla.

OD PRAMENE KE KOHOUTKU

Anotace:

Na naší výpravě budeme sledovat dlouhou a složitou cestu vody od pramene ke kohoutku. Naše putování začíná mezi Stupavou a Koryčany, u říčky Kyjovky, nazývané v Chřibech Stupavka. V úvodní části pozorujeme břehy říčky, zásahy člověka, vyhledáváme a poznáváme typické dřeviny a rostliny rostoucí kolem vodních toků. Pokud budeme mít štěstí najdeme i stopy bobra…

VODA V LESÍCH

ANOTACE:

Dnes půjdeme na procházku do lesa, ale nebudeme sledovat lesní zvířata ani stromy. Dnes budeme hledat VODU. Máme 3 stanoviště: POTOK, podle počasí snad najdeme i KALUŽ, která zde zůstala po kolejích traktoru nebo jiného lesnického stroje a jako srovnávací biotop zvolíme pozorovací stanoviště na základně – TŮŇKA. Naším úkolem bude vodu v lese podrobně prozkoumat, najít co nejvíce živočichů, všimnout si rostlin u vody a své postřehy zaznamenat.

Stránky