JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

Začínáme nabízet školy v přírodě 2018/2019

Milí pedagogové, koordinátoři EVVO na školách,

předkládáme vám Metodický list, který vám přiblíží možnosti praktické výuky EVVO přímo v terénu, v Přírodním parku Chřiby.

 

V rámci projektu EXPEDICE CHŘIBY – projekt EVVO jsme pro vás a vaše žáky připravili celou řadu zajímavých programů s tématikou EVVO a TUR.  Seznamte se s Přírodním parkem Chřiby a poznejte jeho krásy.  Využijte všech výhod projektu spolufinancovaného Sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

Nabízíme týdenní pobyty – školy v přírodě nebo adaptační kurzy s kompletním programem EVVO a jednodenní poznávací programy EVVO a koně.

 

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO, CZ.1.07/1.1.38/02.0013

 

Koryčany leží 26 km od Vyškova nebo od Uherského Hradiště, 15 km od Kyjova, 30 km od Hodonína, z Brna to k nám máte asi 50 km, stejně jako ze Zlína. Jsme dostupní vlakem do Nemotic ( ev. Nesovic), odtud autobusem. Využijte výhodné nabídky kombinované dopravy vlak – autobus a systému IDOS. Při objednání včas, není problém ani s přistavením dalšího autobusu.

motto: „čtěte v přírodě jako v knize“

Jaké jsou naše programy?

                         Jedinečné – originální:

jako jedni z mála, ne-li jediní, ve Zlínském kraji spojujeme poznání přírody s poznáním reálného prostředí statku, zejména chovu koní.  Někteří koníci nás mohou doprovázet i na našich výpravách do přírody.

Od roku 2012 realizujeme projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt EXPEDICE Chřiby- projekt EVVO byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Programy jsou zaměřeny tradičně na poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života a také na kooperaci a rozvíjení vztahů ve skupině.  Obsah vychází zejména ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, dotýká se vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Umění a kultura.

Důraz klademe na komplexnost a mezipředmětový přístup k dané problematice. Preferujeme práci ve skupinách a interaktivní metody. Každý program je doplněn didaktickou hrou. Cílem je dát dětem možnost zážitku v přírodě a vnímat přírodu všemi smysly.

Programy májí vždy tři části:

I. INFORMATORIUM – seznámení s problematikou, myšlenkové mapy, hledání informací

II. PRÁCE V TERÉNU

III. ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ a VYHODNOCENÍ

Čas: minimální čas našich výprav je 2,5 - 3 hodiny.

Tam, kde je to možné, po dohodě s učiteli propojujeme život koní, život lidí a udržitelnost přírodního bohatství v jeden celek. Vznikají tak další dílčí projekty zaměřené na komplexní vnímání světa kolem nás.

Programy lze využít při realizaci školního vzdělávacího plánu a naplňování průřezového tématu Environmentální výchova, ve výchově ke zdravému životnímu stylu i při preventivních programech, v mimoškolní výchově aj.

Přenesením výchovy k TUR přímo do terénu zvyšujeme prožitek i efektivitu vnímání sdělovaných informací.

Programy jsou realizovány v HIPOCENTRU KORYČANY, přímo u nás na statku, využíváme zde nově zbudovaných i původních pozorovacích stanovišť mokřad, tůňka, meze, pastvina, louka, úvoz, arboretum, bio zahrádka, ptačí království, hmyzí domky, chov koní… Část programů realizujeme na naší ekologické základně AKU-AKU. Je zde vybudován soubor pozorovacích stanovišť -  tůňka, původní stromy slouží jako přírodní arboretum, máme označeny keře, na stromech jsou ptačí budky. Zajímavá je nedaleká kaštanová alej, starý i nový sad, nedaleko je posed i příkrmiště zvěře…, Omezeně využíváme i nedaleký zámecký park.

vyberte si z naší nabídky programů EVVO –

i. Jednodenní kombinované programy koně+ celoročně

spojení vzdělávací části i relaxace, poznávací exkurze i výletu, efektivní využití prostředků na dopravuCELODENNÍ PROGRAM

Program KONĚ je přizpůsoben věku účastníků:  Projdeme si stáje, ukážeme vám, jak koně „bydlí“, řekneme si, co je to zoohygiena, jak koně sami pečují o svou srst, povíme si o plemenech koní, o jejich barvách, dozvíte se zajímavosti např. o zubech koní, uších i dalších smyslech, dozvíte se, co koně mají rádi, co žerou a jako se tyto plodiny pěstují, popíšeme si koně přímo na živém zvířeti, sestavíme časovou přímku vývoje koně…Můžete se koně dotýkat, můžete krmit, sledovat je na pastvě…

Zde jsou anotace k doplňkovým programům EVVO:

Podzimní putování skřítka Zavadílka NOVÝ PROGRAM

 

Věk: 1. - 3. tř.

Termín: září - říjen

Cena: 80 Kč / žák

Čas: 90 minut

 

Program je venkovní - probíhá na naší ekologické základně, v parku, nebo v areálu Hipocentzra. Děti postupně hledají skřítka Zavadílka a poznají základní druhy jehličnanů a listnáčů. Program je

doplněn o výtvarnou aktivitu z listů.

 

Jarní putování skřítka Zavadílka

 

Věk: 1. - 3. tř.

Termín: duben-červen

Cena: 80 Kč / žák

Čas: 90 minut

 

Program je venkovní - probíhá na naší ekologické základně, v parku, nebo v areálu Hipocentra. Děti postupně hledají skřítka Zavadílka a poznají základní druhy jehličnanů a listnáčů. Provedou frotáž kůry „svého“ stromu, určují stromy podle klíče. Program je doplněn o výtvarnou aktivitou.

U nás doma na statku

 

Věk: 1. - 2. tř.   verze pro 3.-5.třídu

Termín: celoročně

Cena: 80 Kč / žák

Čas: 90 minut

 

Program probíhá v Hipocentru Koryčany. Děti se seznámí s domácími zvířaty, zejména s koňmi, na jejichž chov se Hipocentrum specializuje. Dále nahlédnou do rodiny našich koček.

- seznámení s koňmi, prohlídka stáje, jak koně bydlí, co žerou, jak zajišťujeme pastvu koní

- praktické činnosti – jak se koně čistí, jak se čistí boxy, krmení koní – ve skupinách

- koně na živém zvířeti

- děti sledují vypuštění koní na pastvu

- ukázka koně na lase nebo pod sedlem, co všechno můžeme koně naučit, povídání o koních

Program je doplněn pracovním listem

Ferda Mravenec

 

Věk: 1. - 4. tř.

Termín: září – říjen, duben – červen

Cena: 80 Kč / žák

Čas: 90 minut

 

Program se odehrává na naší ekologické základně nebo v parku, případně v Hipocentru Koryčany. Děti hledají mraveniště a pomocí her se seznámí se životem mravenců – vývoj, stavba těla a potrava mravenců. Ferda vysvětlí, jak je to s mravenčími chodbičkami, jak se poznají mravenci mezi sebou

a že i mravenci chovají domácí zvířátka a mají nepřátele. V některých měsících najdeme stromy obsypané mšicemi a zjistíme, jaká je souvislost mezi mravenci a mšicemi.

Putování se žížalou Jůlií

 

Věk: 1.-5. tř.

Termín: září-říjen, březen-červen

Cena: 80 Kč / žák

Čas: 90 minut

 

Program se odehrává v Hipocentru Koryčany a blízkých pastvinách. Děti si vyryjí drn a vyhledají žížalu, založí si žížalárium. Žížalu prozkoumají, zjistí, proč šustí na papíře. Seznámí se s potravním řetězcem.

Součástí programu je praktické založení žížalária, které si děti odvezou a vypracování PL.

Zimní spáči

Věk: 1.-5. tř.

Termín: prosinec – únor

Cena: 80 Kč / žák

Čas: 90 minut

 

Program se odehrává částečně v přírodním prostředí parku nebo naší ekologické základny. Hledáme pobytové stopy zvířat.

Některé stopy si sami vytvoříme a odlijeme. Povídání o zimě - co se děje v přírodě, kdo v zimě spí a jak se zvířata na zimu připravují.

Praktická činnost odlévání stop a hra zvířata.

 

Co to tu voní?

Věk: 1. - 5. tř.

Termín: září - říjen – duben - červen

Cena: 80 Kč / žák

Čas: 90 minut

Program se odehrává na naší ekologické základně a v Hipocentru Koryčany. Podle klíče poznáváme léčivé byliny, zahrajeme si Kimovu hru a naučíme se, které byliny můžeme využít např. při léčení nachlazení, a to u lidí i u koní.

Praktická činnost: Sbíráme léčivé byliny pro koně a hned je dáme i sušit.

Dle času – vaříme bylinkový čaj.

 

Jak roste chléb

Věk: 1. - 5. tř.

Termín: září - říjen – duben

Místo: Hipocentrum Koryčany a okolí

Cena: 85  Kč / žák

Čas: 90 minut

Vyprávění o tom, co všechno roste na poli. Prohlédneme si, jak zemědělci připravují pole na podzim, co sejí na jaře, vysvětlíme si, jaký je rozdíl mezi loukou, pastvinou a polem. Seznámíme se se základními obilninami a vysvětlíme si, jak se dostane chléb až na stůl

 

Praktické činnosti – zadělání a uhnětení těsta, pečení a ochutnávka vlastnoručně upečených výrobků

Tajemství lesa

Věk: 3. - 5. tř.

Termín: září - říjen – duben

Cena: 80 Kč / žák

Čas: 90 minut

Program se odehrává v přírodě na naší ekologické základně. Seznámíme se s typy a funkcemi lesa, jejich významem pro člověka. Budeme sledovat pobytové stopy zvířat a člověka.

 

Praktická činnost: vytvoříme plotr patra lesa. Výrobek si děti odvezou do školy.

 

Kdo je kdo …

Věk: 3. - 5. tř.

Termín: září - říjen – duben

Cena: 80 Kč / žák

Čas: 90 minut

 

Na životě koní si ukážeme základní potravní řetězec, vyvodíme potravní řetězec pro kočku, pomocí skládačky se jednoduše naučíme, kdo je destruent, producent, konzument….Povídání o potravních vztazích v přírodě doplněné hrami o masožravcích, býložravcích, všežravcích, hry na bystrost smyslů.

Ve skupinách zvládneme je sestavení potravních řetězců a povíme si něco o nárocích živočichů na prostředí

- nároky živočichů na prostředí

 

Praktická činnost: sestavení potravního řetězce

 

Člověk mezi odpady

Věk: 3. - 5. tř.

Termín: září - říjen – duben

Cena: 80 Kč / žák

Čas: 90 minut

Problematika odpadů:

Zahrajeme si odpadové pexeso i kvarteto, naučíme se třídit, na vycházce budeme sledovat pobytové stopy člověka – co do přírody nepatří. Dle možností některé stopy odstraníme a vytřídíme do správných kontejnerů.

 

Praktická činnost. Vycházka a sledování cesty odpadu až na sběrný dvůr.

 

Naše zvířata - savci Chřibů

Věk: 1. - 5. tř.

Termín: září – červen

Místo: ekologická základna Hipocentra Koryčany

Cena: 80 Kč / žák

Čas: 90 minut

Na ekologické základně se pomocí výukových tabulí seznámíme se savci Chřibů a pomocí hra získáme mnoho zajímavých informací. Budeme hledat pobytové stopy zvířat, některé stopy si také odlijeme.

 

Praktická činnost. Odlévání stop, ty si děti vezmou s sebou do školy.

 

Příroda všemi smysly

Věk: 1.- 5. tř.

Termín: září; květen, červen

Místo: zámecký park

Cena: 80  Kč / žák

Čas: 90 minut

Pozorování přírody všemi smysly a zpracování vlastních pozorování formou LAND ARTU.

Vytvoření hmatové stezky pro bosé nohy- oblázky, šišky, jehličí…..

Dle období čichové vnímání divoce rostoucích i kultivovaných rostli, vůně podzimu. Poznávání přírodnin hmatem.

 

Pod kořeny stromů

Věk: 1.- 5. tř.

Termín: září; květen, červen

Místo: ekologická základna Hipocentra Koryčany

Cena: 75 Kč / žák

Čas: 90 minut

Poznáváme patra lesa. Program o lese s využitím všeho, co les nabízí. Součástí programu je pexetrio stromy a další úkoly o stromech, lesích a zvířatech.

Objevování nenápadných pobytových znamení zvířat.

Praktická činnost: sestavení informačního dráčka nebo plotru zahrnujícího získané informace.

 

Délka programů:

Délka většiny programů je 2 vyučovací hodiny samostatné práce, k tomu přesun a přestávka na svačinu. + + + Program koně ten trvá 60-70 minut. Pokud budete mít zájem o kombinaci koně + EVVO, počítejte s časem do 15 hodin

 

Počet žáků:

Jeden program – 25-45 žáků (V případě, že je ve třídě málo žáků, je možné

spojit 2 třídy.)

Minimální počet žáků, za kterého bude program probíhat je 25

 

Na školní rok 2018-2019 přijímáme objednávky od 29.8.

Po tomto datu nezaručujeme volné termíny.

Kontakt: Hipocentrum Koryčany, v.o.s. , Zámecká 432, 76805 Koryčany

info@hipo.cz , info na www.hipo.cz

Kontaktní osoba: PaedDr. Stela Dolínková